#phố

Nắng chan hòa cùng cây lá

Một góc đường vào Hòn Dáu

Góc phố dịu dàng

Lại là 1 góc khác của con đường dẫn vào Hòn Dáu

Loading more...