#đền

Đền thờ vua Đinh vua Lê

Một góc nhỏ ở đền thờ Vua Đinh - Vua Lê ở Ninh Bình

Đền Ngọc Sơn

Đền Ngọc Sơn lung linh trong đêm tối, yên bình, lặng lẽ nằm giữa phố đông người.

Loading more...