Tạo đơn hàng

Tại bất kỳ cuộc hội thoại nào, bạn cũng có thể tạo đơn hàng một cách nhanh chóng với công cụ tạo đơn hàng đặt tại góc phải. Bạn chỉ cần nhập nhanh thông tin sản phẩm, khách hàng, vận đơn là đã có thể tạo đơn hàng.

Bước 1: Chọn sản phẩm.

  1. Click "Thêm sản phẩm" để thêm mới một sản phẩm từ hệ thống.
  2. Danh sách sản phẩm sẽ hiện trong phần tìm kiếm, click một sản phẩm để thêm vào đơn hàng.
  3. Nhập chiết khấu (nếu có), chiết khấu gồm 2 loại % và tiền mặt.
  4. Thông tin giá sản phẩm, số lượng, giảm giá, phí ship, tổng giá trị đơn hàng sẽ được hiển thị đầy đủ tại đây.

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng

Nhập các thông tin khách hàng để tạo đơn nhanh chóng. Yêu cầu bắt buộc: Họ và tên, Số điện thoại.

Bước 3: Nhập thông tin kho hàng và vận đơn.

Tại đây các bạn có thể nhập các thông tin về kho hàng, vận đơn. Mã vận đơn nếu để trống sẽ tự động được tạo ra từ hệ thống

Bước 4: Click "Lưu" để tạo mới đơn hàng thành công.

Hình minh họa