Kết nối VPage

Bước 1: Nhấn nút Kết nối ngay

kết nối ngay

Bước 2: Đăng nhập Facebook và xác nhận kết nối với fanpage

Bạn sẽ được đưa tới giao điện đăng nhập facebook. Tại đây VPage sẽ yêu cầu một số quyền để truy cập và quản lý tài nguyên trên fanpage của bạn

Xác nhận kết nối fanpage

Bước 3: Kết nối fanpage

Sau khi xác nhận kết nối với tài khoản facebook, bạn sẽ được chuyển tới trang danh sách các fanpage mà bạn đang có quyền quản trị. Hãy chọn một fanpage mà bạn muốn kết nối và Kết nối.

kết nối fanpage

Bước 4: Kết nối hoàn thành

Kết nối thành công bạn sẽ thấy giao diện như hình bên dưới. Đây là giao diện Bảng điều khiển, nơi mà bạn có thể biết được tổng quan toàn bộ hoạt động của shop mình bao gồm các thông tin như: inbox, comment, đơn hàng, doanh thu...

Giao diện dashboard