Giới thiệu VPage

VPage là ứng dụng quản lý Fanpage toàn diện nhằm hỗ trợ cho hoạt động bán hàng trên facebook một cách hiệu quả nhất.

VPage giúp bạn quản lý tất cả comment, inbox, đơn hàng, khách hàng tập trung tại một nơi. Từ đó, giúp nâng cao hiệu quả bán hàng, giảm thời gian xử lý yêu cầu, giúp bạn dành thời gian cho bản thân nhiều hơn

Kết nối VPage