Phần 3

Quản lý kho

Phần này chúng ta sẽ thực hành việc quản lý kho. Bạn sẽ bắt đầu với việc nhập kho hàng hóa trước, tiếp đó là kiểm kho, nhập kho và xuất kho. Hãy cùng bắt đầu nhé...