Newer    Older
  1. f/1.8
  2. 1/35 sec
  3. 3.99mm
  4. ISO 40
  1. Download
  1. See more in Cảnh vật
  1. #cắm trại  #hồ hàm lợn