Linh tinh

Bố

Vừa cafe vừa chat chít cười tít cả mắt:))

Lá thông khô

Đây là nguyên liệu nhóm lửa tuyệt vời nhất của buổi đi cắm trại

Nướng thịt

Anh chàng này là bếp chính của buổi cắm trại

View từ trong lều

Tấm này chụp bằng VSCO cũng hay hay

Loading more...