Newer    Older
  1. f/1.8
  2. 1/1500 sec
  3. 3.99mm
  4. ISO 20
  1. See more in Cảnh vật, Hoa
  1. #cảnh  #hoa  #tàu  #đường