Phan Thị Bích Hằng

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

“ Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Chuyện kể về những cuộc tìm mộ li kỳ của Phan Thị Bích Hằng

Chuyện kể về những cuộc tìm mộ li kỳ của Phan Thị Bích Hằng

Sau khi chết con người đi về đâu, có thật là có cuộc sống “âm...

Chuyện kể về những cuộc tìm mộ li kỳ của Phan Thị Bích Hằng (tiếp theo)

Chuyện kể về những cuộc tìm mộ li kỳ của Phan Thị Bích Hằng (tiếp theo)

Gần 20 năm anh em chúng tôi lang thang tìm mộ Bố, cứ ai chỉ...

Hậu kỳ của những cuộc tìm mộ li kỳ của Phan Thị Bích Hằng

Hậu kỳ của những cuộc tìm mộ li kỳ của Phan Thị Bích Hằng

Gần 20 năm anh em chúng tôi lang thang tìm mộ Bố, cứ ai chỉ...