Thông tin website

Tại sao phải cập nhật thông tin website

 • Cập nhật thông tin webiste giúp khách hàng của bạn liên hệ với bạn dễ dàng hơn.
 • Thông tin sẽ được hiển thị trên tất cả các trang trên website của bạn.

Lưu ý

 • Ảnh logo và ảnh favicon bạn nên chọn ảnh đúng kích thước theo gợi ý để ảnh được hiển thị đẹp nhất.

Tab: thông tin

Bước 1: Truy cập module website

 • Truy cập trang quản lý, đường dẫn: http://tencuahang.rapian.com/account#/account/dashboardaccount#/account/dashboard
 • Kích chọn menu "Thông tin > Website"
 • Tại giao diện Thiết lập thông tin cửa hàng, Kích chọn tab "Thông tin".

Bước 2: Cập nhật thông tin

 • Tại tab "Thông tin"
  • Kích chọn ảnh logo, kích thước tiêu chuẩn (265x70)
  • Kích chọn ảnh favicon, kích thước tiêu chuẩn (16x16 hoặc 32x32)
  • Nhập tên cửa hàng, tên cửa hàng là bắt buộc
  • Nhập số điện thoại di động
  • Nhập số máy bàn, fax
  • Nhập địa chỉ email
  • Nhập đỉa chỉ của bạn
  • Nhập kinh độ, vĩ độ
  • Nhập nick yahoo, skype

Bước 3: Lưu thông tin

 • Vẫn tại tab "Thông tin"
  • Kích chọn nút "Lưu thông tin" để cập nhật thông tin vừa chỉnh sửa.