Social link

Tại sao phải cập nhật Social link

 • Cập nhật link mạng xã hội giúp khách hàng theo dõi thông tin trên fanpage của bạn dễ dàng hơn.

meta tag

Bước 1: Truy cập module website

 • Truy cập trang quản lý, đường dẫn: http://tencuahang.rapian.com/account#/account/dashboardaccount#/account/dashboard
 • Kích chọn menu "Thông tin > Website"
 • Tại giao diện Thiết lập thông tin cửa hàng, Kích chọn tab "Social".

Bước 2: Cập nhật thông tin Social

 • Tại tab "Social"
  • Nhập link facebook (link fanpage, trang cá nhân của bạn)
  • Nhập link google
  • Nhập link twitter

Bước 3: Lưu thông tin

 • Vẫn tại tab "Social"
  • Kích chọn nút "Lưu thông tin" để cập nhật thông tin vừa chỉnh sửa.