Giới thiệu

Tại sao phải cập nhật thông tin giới thiệu website

 • Cập nhật thông tin giới thiệu website giúp site của bạn nhìn chuyên nghiệp hơn
 • Khách hàng cũng dễ hàng biết được các thông tin về website của bạn.

meta tag

Bước 1: Truy cập module website

 • Truy cập trang quản lý, đường dẫn: http://tencuahang.rapian.com/account#/account/dashboardaccount#/account/dashboard
 • Kích chọn menu "Thông tin > Website"
 • Tại giao diện Thiết lập thông tin cửa hàng, Kích chọn tab "Giới thiệu".

Bước 2: Cập nhật thông tin giới thiệu

 • Tại tab "Giới thiệu"
  • Nhập thông tin mô tả ngắn
  • Nhập thông tin giới thiệu

Bước 3: Lưu thông tin

 • Vẫn tại tab "Giới thiệu"
  • Kích chọn nút "Lưu thông tin" để cập nhật thông tin vừa chỉnh sửa.