Phần 4

Cấu hình website

Phần này chúng ta sẽ thực hiện cập nhật thông tin metadata cho website. Bạn sẽ bắt đầu với việc cập nhật thông tin website, tiếp đó là các thẻ meta, link các trang mạng xã hội, Google Analytics, Google Webmaster. Hãy cùng bắt đầu nhé...