Phan Thị Bích Hằng

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

“ Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Lễ khánh thành quảng trường di tích Bạch Đằng Giang

Lễ khánh thành quảng trường di tích Bạch Đằng Giang. Nơi đây đức Ngô Vương Quyền đã đánh tan quân Nam Hán, Đức Lê Đại Hành đánh tan quân Tống và đức Hưng Đạo Vương đánh tan quân Nguyên Mông, ghi dấu những mốc son chói lọi trong lịch sử đánh chống ngoại xâm bảo vệ và giữ yên bờ cõi nước nhà. Những vị Anh Hùng Dân tộc mãi bất tử, trường tồn cùng non sông đất Việt. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử nơi này vẫn luôn bừng bừng vang dội khí thế dậy trời nam. Sóng Bạch Đằng vẫn kiêu hùng, trào dâng đập tan mọi dã tâm xâm lược của ngoại xâm với tinh thần 
GIANG SAN VƯỢNG KHÍ BẠCH ĐẰNG THÂU