2.2 Tạo sản phẩm

Sau khi tạo tài khoản thành công, việc đầu tiên bạn cần làm đó là bổ sung dữ liệu cho website. Dữ liệu quan trọng nhất trong công việc kinh doanh của bạn là sản phẩm. Hãy bắt đầu tạo dữ liệu sản phẩm đầu tiên. Trên menu trái, chọn Quản lý kho > Sản phẩm, click nút Tạo mới trên góc phải màn hình của bạn.

Tạo mới sản phẩm

Sản phẩm hay hàng hóa là một tài nguyên cần quản lý của phân hệ Quản lý kho, vì thế hãy luôn nhớ là bạn có thể tìm thấy chức năng này nằm trong menu Quản lý kho.

Hãy điền đầy đủ thông tin theo form, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát được chi tiết về hàng hóa của bạn hơn.

Chi tiết vui lòng xem tại Thêm mới sản phẩm