2.4 Bán hàng và xử lý đơn hàng

Xử lý đơn hàng là một công việc bắt buộc đối với bất kỳ người kinh doanh nào. Xử lý đơn hàng chính là công việc tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ khách hàng, kiểm tra khả năng đáp ứng của mình, nếu thỏa mãn được yêu cầu của khách thì tiến hành xác nhận và bán hàng cho khách.

Có rất nhiều phương thức xử lý đơn hàng khác nhau. Với Rapian, đơn hàng có thể tới từ 3 nguồn chính là:

  • Khách mua hàng online trên website miễn phí của Rapian
  • Bán hàng thông qua hệ thống bán hàng POS - RaPos
  • Tạo đơn hàng thông qua hệ thống quản lý bán hàng trên Facebook - RaPage

Và với hệ thống quản lý đơn hàng và xử lý đơn hàng đơn giản của Rapian, bạn sẽ dễ dàng xử lý và theo dõi tình trạng đơn hàng của mình. Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết tại đây: Hướng dẫn xử lý đơn hàng

quản lý đơn hàng