Bắt đầu bán hàng với Rapian

Tôi sẽ hướng dẫn bạn làm quen với hệ thống một cách nhanh nhất để bạn có thể bắt đầu quản lý kinh doanh ngay với Rapian. Chỉ 6 bước thôi, hãy cùng theo dõi nhé :)

Bắt đầu với Rapian