Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: Tôi chưa bao giờ giải nghệ

Chỉ vì những lời đồn kiểu này mà cuộc sống gia đình bị xáo trộn, có thời gian tôi chìm trong stress. “Nhưng sau bao biến cố, cũng đến lúc tôi muốn trải lòng với mọi người. Để mọi người …

Hậu kỳ của những cuộc tìm mộ li kỳ của Phan Thị Bích Hằng

THƯ CẢM ƠN Kính gửi: Bộ môn Cận Tâm Lý- Viện Nghiên Cứu Tiềm Năng Con Người Chị Phan Thị Bích Hằng Trước tiên, thay mặt gia đình, tôi- Con trưởng của Liệt Sĩ Bùi Đình Bôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ môn Cận Tâm Lý- Viện Nghiên Cứu Tiềm Năng Con Người và chị Phan Thị Bích Hằng. Nhờ có Bộ... Chi tiết

SƯ CÔ KỂ CHUYỆN NGHIỆP BÁO ĐÃ XẢY RA VÀO NĂM 1978

Vào khoảng năm 1978, chùa chúng tôi xảy ra một biến cố làm cho tất cả mọi người có thêm kinh nghiệm rùng rợn về tái sinh và nghiệp báo. Nếu biến cố này xảy ra trước 75 thì chắc …